1. Sınıf

Okuma-Yazma
Türkçe
Matematik
Hayat Bilgisi
Orient English
Ders Merkezi
Sınav Merkezi
Eğlenceli Eğitim
Sesli Kitap
e-Kütüphane
Web Paylaşım

ANİMASYONLU KONU ANLATIMLARI

1. sınıf Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerini: MEBmüfredatına % 100 uygun tüm konuları Mobides Evdeokul‘un animasyonlu konuanlatımları ile eğlenerek öğrenin..

Ders Animasyonları
: 64 Konu
Sesli Kitap
: 30 Konu 132 Sayfa
Dinleme Etkinlikleri
: 35 Adet
Sesleri Tanıyorum
: 310 Adet
Hece Çalışmaları
: 563 Adet

BİLGİ KİTABIM ve ÖDEVLER

1. sınıf Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerini: MEB müfredatına % 100 uygun tüm konuları Mobides Evdeokul‘un Bigi Kitabı ve Ödevleri ile pekiştir.
Ders Oku-Uygula
: 113 Konu 468 Sayfa
Akıllı Defter
: 169 Konu 1767 Sayfa
Etkinlik Sayfaları
: 514 Adet
Görsel Problemler
: 31 Konu 151 Sayfa

İNTERAKTİF UYGULAMALAR

1. sınıf Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerini: MEB müfredatına % 100 uygun tüm konuları Mobides Evdeokul‘un İnteraktif uygulamaları ile tekrar et, pekiştir.
Boşluk Doldurma
: 25 Konu 176 Sayfa
Doğru - Yanlış
: 19 Konu 163 Sayfa
Eşleştirme
: 6 Konu 34 Sayfa

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ve SINAV MERKEZİ

1. sınıf Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerini: MEB müfredatına % 100 uygun tüm konuları Mobides Evdeokul‘un Sınav Merkezi ile değerlendir.
Soru Havuzu
: 2248 Soru
Konu Testleri
: 2123 Soru
Kazanım Ölçme
: 482 Soru