Haberler

Online Rehberlik Testlerimiz

Image

1. İLGİ YETENEK KARİYER BELİRLEME TESTİ
Proje İle  ilköğretim 4 – 8. sınıf, lise 9 -12 sınıf aralığındaki tüm öğrencilere uygulanan; 

 • Öğrencinin kişilik özelliklerini,
 • Çalışma alışkanlıklarını,
 • Öğrenme stillerini,
 • Çoklu zekasını,
 • Alan yeteneğini ve mesleki ilgisini belirlemeye yönelik geliştirilmiş bir yazılım uygulamasıdır.

Örnek Bireysel Rapor

Günümüz eğitim öğretim disiplinleri, tek tip öğrenci profili yerine farklı yetenek, tutum ve değerlere sahip öğrenci profillerine odaklanmaktadır. Bu odaklılıkta, Öğrenci Merkezli Eğitim anlayışını beraberinde getirmektedir. Öğrenci Merkezli Eğitim anlayışı, öğrencinin kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, baskın zekâ alanını, öğrenme türünü, mesleki ilgisini ve alan yeteneğini belirleyerek, öğrencinin doğru yönlendirilmesini amaçlamaktadır.

Öğrencilerinin kendilerini tam olarak tanımalarının sağlanması, meslek seçimi ve kariyer planlaması yaparken çevrenin ve ailenin sadece popüler olan bir mesleğe yönlendirme çalışmasına izin vermeden ilgi ve yetenekleri ölçütünde seçim yapmaları için gerekçelendirilmiştir.

Öğrenci, Veli ve Öğretmen İçin Faydaları:

Öğrenciler için;
Öğrenci bir birey olarak kendini tanıma ve becerilerini ortaya çıkarma noktasında uygulanabilir, geçerlik ve güvenirlik düzeyi artık kabul edilmiş bilimsel bir analiz sürecinden geçecektir.

 • Öğrenci kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak davranışlarını düzenleyecektir.
 • Öğrenci nasıl öğrendiğini bilecek ve derse katılımı artacak. 
 • Öğrenci çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre kendini disipline edecektir.  Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunlar belirlenecek ve iyileştirmeye yönelik etkinlik arttırılacaktır.
 • Öğrencinin çoklu zeka özellikleri ortaya koyularak baskın zeka türü belirlenecektir ve buna bağlı olarak mesleki yönelim sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirme gerçekleştirilecektir. 
 • Öğrencinin Mesleki ilgisi ortaya koyularak yanlış alanlara yönlenmesi engellenecektir.
 • Bilgiyi öğrenme sürecinde kendinden emin olarak öğretmenini yönlendirebilecektir. Müfredatın işlenmesinde sürece katılımcı, bilinçli bir birey haline gelecektir. 

Veliler için;      
Tarafımızdan verilen analiz sonuçları ve sonrası için yapılması tavsiye edilen yönlendirmeler doğrultusunda daha bilinçli bir veli profiline sahip olacaktır.

 • Öğrencisinin tutum ve değerleri noktasında iyi bilgilenmiş veli, öğrencisinin gelişiminde daha katılımcı olacaktır. Bu aynı zamanda okul – aile ilişkisini de güçlendirecektir.
 • Öğrencinin kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak öğrencisine nasıl davranması gerektiği konusunda daha emin olacaktır.
 • Öğrencisinin nasıl öğrendiğini bilecek ve öğretmenleriyle bu konuda diyalog kurma ihtiyacı hissedecektir.
 • Öğrencisinin çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre öğrencisini motive edecektir. Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunların asgariye indirilmesine yönelik yönlendirme ve telkinlerde bulunabilecektir.
 • Veli öğrencisinin bir birey olarak kendini tanıma ve becerilerini ortaya çıkarma noktasında uygulanabilir, geçerlik ve güvenirlik düzeyi artık kabul edilmiş bilimsel bir analiz sürecinden geçmesiyle öğrencisini tam anlamıyla tanıyabilecektir.

Öğretmenler için ;
Öğretmen Öğrencisinin bir birey olarak kendini tanıma ve becerilerini ortaya çıkarma noktasında uygulanabilir, geçerlik ve güvenirlik düzeyi artık kabul edilmiş bilimsel bir analiz sürecinden geçmesiyle öğrencisini tam anlamıyla tanıyabilecektir. 

 • Tarafımızdan verilen analiz sonuçları ve sonrası için yapılması tavsiye edilen yönlendirmeler doğrultusunda sınıf içi etkinliği arttıracaktır.
 • Öğrencinin tutum ve değerlerini iyi bilen öğretmen, öğrencisi ile daha iyi iletişime geçecektir. Bu aynı zamanda okuldaki eğitim ve öğretim kalitesinin artmasında da çok etkili olacaktır. 
 • Öğrencisinin kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak öğrencisine nasıl davranması gerektiği konusunda daha emin olacaktır.
 • Öğrencisinin nasıl öğrendiğini bilecek ve bilgiyi verme sürecinde daha kesin yöntemler kullanacaktır. 
 • Öğrencisinin çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre öğrencisini motive edecektir. Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunların asgariye indirilmesine yönelik yönlendirme ve telkinlerde bulunabilecektir.
 • Öğrencisinin mesleki yönelimi sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirildiğinden emin olacaktır.  
 • Öğrenci odaklı eğitim sürecine geçileceği için öğrencisinin sınıf içi faaliyetleri konusunda iyileştirmeye yönelik etkinlikleri arttıracaktır.
 • Her şeyden önemlisi öğrenci-öğretmen ilişkisi daha üst düzeylere çıkacak, mutlu öğrenci, mutlu öğretmen anlayışı ortaya çıkacaktır.

Test Norm Özellikleri

Mesleki Yönelim / Çalışma Alışkanlıkları
Matematik-Bilgisayar Yönetim-Ekonomi Sosyal Bilimler Tasarım Doğa Bilimleri Biyolojik-Tıbbi Bilimler Mühendislik/Teknik Eğitim Bilimleri İletişim Bilimleri Sanat

Öğrenme Stilleri / Alan Yetenekleri
Görsel İşitsel Dokunsal ALAN YETENEKLERİ Sözel Sayısal Eşit Ağırlık

Kişilik Özellikleri
Popüler, Eylemci, Mantıksal, Duygusal

Çoklu Zeka Türü
Sözel –Dilsel, Kişilerarası-Sosyal, Mantıksal-Matematiksel, Görsel-Uzamsal, İçsel, Müziksel-Ritmik, Bedensel-Kinestetik, Doğa

Analiz ve Raporlar
Öğrenci analiz raporu, Şube analiz raporu, Seviye analiz raporu ve Okul analiz raporlarıdır.

2. YETİ İLGİ YÖNELİM TESTİ

Testin Adı: Yeti İlgi ve Yönelim Testi

Testi Geliştiren: Test, Psikolojik Danışman ve Psikologlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.

Testin Amacı: Test, çocukların ilgi alanlarını değerlendirme ve ilgileri yeteneğe dönüştürmelerine katkı sunmayı amaçlar.

Testin Hedef Yaş Grubu: Test, 3-6 ve 6-9 yaş arası çocuklara uygulanır.

Testin Ölçtüğü Özellikler: Test, çocukların sekiz ilgi alanını ölçmektedir. Bu alanlar şunlardır:

 • Sözel/Dilsel İlgi Alanı
 • Matematiksel/Mantıksal İlgi Alanı
 • Görsel/Uzamsal İlgi Alanı
 • Müzik/Ritmik İlgi Alanı
 • Kişilerarası-Sosyal İlgi Alanı
 • Kişisel/İçsel İlgi Alanı
 • Bedensel/Kinestetik İlgi Alanı
 • Doğa İlgi Alanı

Testin Uygulanma Şekli: Test,Anne Baba veya öğretmen tarafından Bilgisayar/İnternet ortamında verilen kullanıcı şifresiyle sisteme giriş yapılarak çocuğa uygulanmaktadır. Test uygulanırken anne baba veya öğretmenin çocuğun yanında olması gerekir.

Testin Raporlaması: Testin uygulanması bittikten sonra testi raporla dedikten sonra rapor otomatik olarak oluşur. Testi indir dedikten sonra yazdırabilirsiniz. Test raporunda çocukların ilgi alanları grafik olarak ortaya konur, ayrıca test raporunda ilgi alanlarının yeteneğe dönüştürülmesi amacıyla öneriler yer almaktadır.

Test çocuğun içinde bulunduğu döneme ait ilgi alanlarını değerlendirir.