Gizlilik İlkeleri

GİZLİLİK İLKELERİ VE GÜVENLİK POLİTİKASI

MODEM Eğitim Yazılım ve Danışmanlık  (“MODEM”) kullanıcılarının gizlilik hakkına saygı gösterir ve en iyi deneyim ve ürünleri sunmayı kendine hedef olarak belirler.

 • Sitemizi istediğiniz kadar ziyaret edebilir, yayınlarımızdan, kampanyalarımızdan ve eğitim konusundaki tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.
 • MODEM’’in sahip olduğu www.onlineokul.com içeriklerinden yararlanabilmeniz için üye olmanız gerekmektedir.
 • Kayıt, ödeme ve giriş işlemlerindeki haberleşme MODEM’in sahip olduğu güvenlik sertifikaları ile güvence altındadır. Elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden kullanıcı sorumludur.
 • İnternet sitemizden MODEM’e ait olmayan diğer internet sitelerine sizi bilgiye daha çabuk ulaştırmak amacıyla bağlantılar verebiliriz. Bu İnternet sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o doğruluğunu ve güvenilirliğini gözden geçirme yükümlülüğü üyeye aittir.
 • İnternet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetlerin, sayfaların, bilgilerin, görsel unsurların önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkı MODEM tarafından saklı tutulur.
 • OnlineOkul üyeliğinin bizzat üyeye ait olduğunu, üyelik bilgilerinizi 3. kişilerle paylaşmamanız gerektiğini ve bu verilerin güvenliğinden sorumlu olduğunuzu hatırlatırız.
 • Bu İnternet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, MODEM sorumlu olmaz.
 • OnlineOkul’da yer alan içerikler. bilgiler ve malzemelerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmesinin telif hakları MODEM’e aittir, bunlar kopyalanamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz, kaynak koduna dönüştürülemez, tersine mühendislik uygulanamaz, parçalara ayrılamaz ve ticari bir amaçla kullanılamaz.
 • OnlineOkul sitelerinde verilen bilgiler, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır. MODEM, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle 3. şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 • MODEM’in kullanıcılarından topladığı bilgiler, ancak ilgili mevzuatlar çerçevesinde toplamasına izin verilen bilgilerdir. MODEM, bilgilerinizi idari, teknik ve fiziksel korumalarla korumaktadır. Bilgileriniz ancak faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için gerekli olduğu hâllerde aktarılır fakat asla 3. kişilerle paylaşılmaz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde düzenlenen Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikamızı okumak için lütfen tıklayınız.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren KVKK Talep Formu  ile ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu talep formu ile talebinizin imzalı bir nüshasını KVK Kanunu’nda belirtilen ile gönderebilir veya talebinizi info@oonlineokul.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin;
 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 5. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Talebiniz ile ilgili olarak MODEM sizden teyit amaçlı bilgiler talep edebilecektir. MODEM’in Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlediği kişisel verilerinizi, ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklamasına ilişkin yükümlülükleri ile ilgili hakları saklıdır.

PDF Metni için lütfen tıklayınız.....