Üyelik Sözleşmesi

ONLİNEOKUL ÜYELİK / ABONELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TANIMLAMALAR
ONLİNEOKUL:

MODEM EĞİTİM YAZILIM ve DANIŞMANLIK 

 • Adres: Rasimpaşa Mah. Karakolhane Cad. No: 96 Kadıköy-İstanbul
 • Tel: 0532 221 37 67  -  WhatsApp Destek:+90 532 221 37 38
 • Web : www.onlineokul.com
 • E-posta: info@onlineokul.com

Bundan sonra MODEM olarak anılacaktır.
ÜYE:

 • MODEM’e ait www.onlineokul.com eğitim platformunu ve içerikleri ile diğer tüm web sitelerini kullanacak gerçek veya tüzel kişi/kişiler.
 • Ad Soyad / Unvan:
 • T.C. Kimlik No:
 •  Adres:
 • Telefon:
 • E-posta:

Bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır.

 MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU 
İşbu sözleşmenin konusu, abonenin MODEM’e ait OnlineOkul Ders Destek-Online Sınav-Web Paylaşım Eğitim Portalı içeriklerinin yer aldığı internet sitesine (www.onlineokul.com) elektronik ortamda yaptığı üyelik başvurusunun kapsamı, süresi, üyelik ücreti, dahil tüm temel özellikleri ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Uygulama Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3: ÜYELİK
OnlineOkul Üyeliği:
www.onlineokul.com MODEM’e aittir ve onun tarafından işletilir. Okul Öncesi, İlkokul (1-2-3-4) OrtaOkul (5-6-7-8) Lise (9-10-11-12 ve TYT-AYT) sınıf seçeneklerinden oluşur.
OnlineOkul üyeliği, öğretmenler, okul, veli ve öğrenciler içindir. Sayılan üyelik çeşitleri için hangi içeriklerin ücretsiz olarak sağlanacağı, hangi içeriklerin ücretli üyelik satın alınarak sağlanacağını belirleme hakkı MODEM'e aittir. MODEM bu konuda her türlü değişiklik yapma hakkını hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın kullanabilecektir. Kullanıcı tarafından seçilmiş olan üyelik türünün sağladığı kullanma biçimi , üçüncü kişilere bedelli – bedelsiz kiralanamaz, satılamaz.

MADDE 4- ONLİNEOKUL EĞİTİM PORTALI ÜYELİK SÜRESİNCE SAĞLANAN HİZMETLER 
Üyeliğin sınıf erişim paketinde genel olarak ;

 • Ders Merkezi
  • Din – İzle – Öğren
  • Etkinlik ve Ödevler
  • İnteraktif Uygulamalar
  • Ölçme Değerlendirme
  • Ek Materyaller
 • SoruBank
  • Çözüyorum – Öğreniyorum
  • Online Değerlendirme
  • Kazanım Ölçme
  • Aylık Deneme
 • WebTV
  • Ders Anlatım TV
  • Soru Çözüm TV
  • Etkinlik TV
  • Açık Erişim TV
 • Uygulamalar
  • ​​​​​​​SınavOptik Online Başarı Ölçme
  • Eğlenceli Eğitim
  • Online Tiyatro
  • Online Rehberlik
 • E-Kütüphane
  • ​​​​​​​ Atlas     
  • Belirli Günler    
  • Satranç
  • Sözlük    
  • Yarışma 
  • İlkyardım
  • Kronoloji    
  • Video Galeri    
  • Trafik
  • E-Kitaplık    
  • Resim Galeri  
  • Tatil Kitabı kapsamakta olup MODEM, haber vermeksizin içerikte değişiklik yapabilir.

MADDE 5- SİSTEM ÖZELLİKLERİ ve GENEL HÜKÜMLER;

 1. OnlineOkul: Öğrenci merkezli teknik anlayışla işlevsellik kazanmış, okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi ve öğretmenlerinin derslerinde destek olması için hazırlanmış, MEB müfredatına % 100 uygun eğitsel içeriğin (Ders destek materyalleri, testler, film-deneyler, döküman, ödev-etkinlik yaprakları, kitaplar, interaktif uygulamalar, sözlük, atlas vb.), görsel ve işitsel materyalerin, ayrıntılı raporların barındığı, 7x24 uzaktan erişim tekniği ile ulaşıldığı bir web tabanlı online eğitim platformudur.
 2. Üyelik: OnlineOkul içeriklerinden yararlanabilmeniz için üye olmanız gerekmektedir www.onlineokul.com sayfasından “Yeni Üyelik” başvurundan “Öğrenci” yada “Öğretmen” olarak kullanıcının satış kanalarından satın aldığı üyelik pin kodu ile kullancının kendi belirlediği “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” ile gerçekleşir.Üyelik süresi satın alınan pin kartı üzerinde yazılı SKT (Son Kullanım Süresi) kadardır.
 3. Öğretmen Üyelik Sistemi üzerinden yapılan “Sınıf Öğrenci Üyelikleri” bir eğitim öğretim süresini kapsar (1 Eylül - 30 Ağustos).
 4. Abonelik süresi bitiğinde sistemimiz otomatik olarak üyeliği durdurur ve üyeye veritabanımızda kayıtlı mail adresine mesaj gönderir. Üyelik süreleri dolan abonelerimizin kayıtları altı ay sistemde korunur.
 5. Abone bu süre içinde tekrar hizmetten yararlanmaya devam etmek isterse, üyelik ücretini yatırdığını destek hattımıza bildirmesi gerekir ve yeniden form doldurulmadan üyelik hakkı devamlılığı sağlanır.
 6. Abonenin güvenlik açısından şifresini başka birine kullandırmaması gerekir. Şifresini üye olmayan kişilere kullandırdığı tespit edilen abonenin üyeliği haber vermeksizin iptal edilir.
 7.  OnlineOkul sistemi  üyelikte abone kullanıcı ve şifresini kendi belirler. Bu şifreler tek kişi kullanımına açık olduğundan, abonenin şifresini ve kullanıcı adını başkaları ile paylaşmaması ve kaybetmemesi önemlidir.
 8. Abone bu sözleşme ile şifresini başkalarıyla paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 9. Aboneler OnlineOkul içerisindeki bölümleri sadece amaçlarına uygun kullanacaklardır. Sistemi sabote eden, sabote etme girişiminde bulunan, diğer aboneleri portal servislerini kullanarak rahatsız eden, üye bilgilerini eksik yada yanlış verdiği tespit edilen abonelerin abonelikleri  önceden haber verilmeden iptal edilebilir.        
 10. OnlineOkul Web Paylaşım ve Eğitim Portalı içerisinde bulunan bütün bilgiler en doğru şekilde ve yanlışsız yayınlamaya çalışmaktadır. Buna rağmen sistem içerisindeki bilgilerde ve sorularda yanlışlıklar olabilir. Bunlar için OnlineOkul sorumlu tutulamaz.
 11. OnlineOkul   her zaman ve her şart altında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, sistem kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.
 12. OnlineOkul içerisindeki bilgileri 24 saat kesintisiz serviste tutmak için gerekli altyapıyı bu konuda faaliyet gösteren profesyonel bir kuruma outsource etmiştir. Buna rağmen serviste kesintiler olabilir. Zaman zaman sistemin bakımları için yayını durdurabilir. Bu durumda OnlineOkul Sistemi  sorumlu tutulamaz.
 13. OnlineOkul üzerinden yapılan ve zarara neden olabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi sistemden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.
 14. OnlineOkul ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
 15. OnlineOkul portalımız abonelerine hizmet vermek için bir Destek Hattı bulunduracaktır. Bu Destek Hattı mesai saatleri (Hafta İçi 09.30-17.00) içerisinde telefonla yada  7x24 www.onlineokul.com sitesi destek merkezinden aranarak gerekli her tür destek ve bilgi alınabilir.

MADDE 6-SÖZLEŞMENİN FESHİ
MODEM, üyenin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın üyeliği iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üye, bu hususları kabul ettiğini ve üyenin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı MODEM’ den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7-İPTAL VE CAYMA
Üyenin, Üyelik başlangıç anından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma bildiriminin e-posta, faks, posta ve benzeri bir yolla MODEM’e ulaşmasından itibaren üyelik iptal edilir. Cayma bildirimi için aşağıdaki iletişim kanallarından biri tercih edilebilir.
Cayma Bildirimi
E-posta: info@onlineokul.com

MADDE 8-GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve GÜVENLİK POLİTİKASI
MODEM Eğitim Yazılım ve Danışmanlık  (“MODEM”) kullanıcılarının gizlilik hakkına saygı gösterir ve en iyi deneyim ve ürünleri sunmayı kendine hedef olarak belirler.

 • Sitemizi istediğiniz kadar ziyaret edebilir, yayınlarımızdan, kampanyalarımızdan ve eğitim konusundaki tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.
 • MODEM’’in sahip olduğu www.onlineokul.com içeriklerinden yararlanabilmeniz için üye olmanız gerekmektedir.
 • Kayıt, ödeme ve giriş işlemlerindeki haberleşme MODEM’in sahip olduğu güvenlik sertifikaları ile güvence altındadır. Elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden kullanıcı sorumludur. 
 • İnternet sitemizden MODEM’e ait olmayan diğer internet sitelerine sizi bilgiye daha çabuk ulaştırmak amacıyla bağlantılar verebiliriz. Bu İnternet sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o doğruluğunu ve güvenilirliğini gözden geçirme yükümlülüğü üyeye aittir.
 • İnternet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetlerin, sayfaların, bilgilerin, görsel unsurların önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkı MODEM tarafından saklı tutulur.
 • OnlineOkul üyeliğinin bizzat üyeye ait olduğunu, üyelik bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmamanız gerektiğini ve bu verilerin güvenliğinden sorumlu olduğunuzu hatırlatırız. 
 • Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, Modem sorumlu olmaz.
 • OnlineOkul’da yer alan içerikler. bilgiler ve malzemelerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmesinin telif hakları MODEM’e aittir, bunlar kopyalanamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz, kaynak koduna dönüştürülemez, tersine mühendislik uygulanamaz, parçalara ayrılamaz ve ticari bir amaçla kullanılamaz.
 • OnlineOkul sitelerinde verilen bilgiler, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır. MODEM, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir. 
 • MODEM’in kullanıcılarından topladığı bilgiler, ancak ilgili mevzuatlar çerçevesinde toplamasına izin verilen bilgilerdir. MODEM, bilgilerinizi idari, teknik ve fiziksel korumalarla korumaktadır. Bilgileriniz ancak faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için gerekli olduğu hâllerde aktarılır fakat asla üçüncü kişilerle paylaşılmaz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde düzenlenen Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikamızı okumak için lütfen tıklayınız.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren KVKK Talep Formu  ile ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu talep formu ile talebinizin imzalı bir nüshasını KVK Kanunu’nda belirtilen ile gönderebilir veya talebinizi info@oonlineokul.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 
 • Kişisel verilerinizin;
  • ​​​​​​​İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Talebiniz ile ilgili olarak MODEM sizden teyit amaçlı bilgiler talep edebilecektir. MODEM’in Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlediği kişisel verilerinizi, ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklamasına ilişkin yükümlülükleri ile ilgili hakları saklıdır.

MADDE 9 – SÖZLEŞMENİN FESHİ
MODEM, üyenin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara, genel ahlak ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak kullandığı ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihtarda/ihbarda bulunmaksızın üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üye, bu hususları kabul ettiğini ve aboneliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı MODEM’den ücret iadesi ve her ne ad altında olursa olsun hiçbir tazminat ve sair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
ÜYE, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

MADDE 11-YÜRÜRLÜK
Üyenin, üyelik kaydı yapması, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
İş bu üyelik sözleşmesi öğrenci üyeliği başlatmak için imzalanıyor ise, öğrenci üyeliği aşamasında bilgileri girilen öğrencinin velisi tarafından imzalanmıştır. Üyeliği başlatan, doğru bilgileri verdiğini ve öğrencinin velisi olduğunu kabul ve taahhüt eder.